របាយការណ៍សកម្មភាព

ពី:
ដល់:

ល.រ ចំណងជើង ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ គោលបំណង សង្ខេបដំណើរការ បញ្ហាជាឧបសគ្គ សកម្មភាពបន្ត មតិយោបល់ វត្តមាន សកម្មភាព
1 យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum) ច្បារអំពៅ២/ច្បារអំពៅ/ភ្នំពេញ 27-Sep-2023 បង្កើនការយល់ដឹងអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម និងព...

2 យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum) សង្កាត់ស្វាយរៀង/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង 22-Sep-2023 បង្កើនការយល់ដឺងអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម និងព...

វេទិការឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង...

មិនមានអ្វីជាឧបសគ្គលើដំណើការក្នុងកម្មវ...

សូមមានកម្មវិធីវេទិការកិច្ចការគាំពារសង...

បង្កើនអ្នកចូលរួម  មួយវេទិការបានច...

0 នាក់
3 យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum) បាសាក់/ស្រុកស្វាយជ្រំ/ស្វាយរៀង 20-Sep-2023 បង្កើនការយល់ដឺងជាអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស...

វេទិការឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង...

អ្នកចូលរួម មួយចំនួនតូចមានកាយឺតយ៉ាវ

មានវេទិការកិច្ចគាំពារសង្គម  មួយត...

សូមអោយមានវេទិការកិច្ចគាំពាសង្គម មួយឆ្...

0 នាក់
4 យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum) បាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 14-Sep-2023 ដើម្បីសម្របសម្រួលនិងធ្វើការសហកាជាមួយមន្ទ...

ក្នុងថ្ងៃ ទី13-14/09/2023វេទិកាឌីហ្វុ...

មិនមានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃ...

ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយឃុំសង្កាត់ដើម្បីបា...

សុំឱ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ជួយសម្របសម្រួ...

2 នាក់
5 ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម ចំការមន/ភ្នំពេញ 11-Sep-2023 ពិនិត្យមើលការប្រមូលពត៏មានត្រឡប់ពី (CLM)ន...

នាព្រឹកថ្ងៃទី11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2023 កញ្...

តាមសង្គាត់ខ្លះគាត់រើសអើងមិនស្គាល់ក្រុ...

សូមណូមពរសូមអោយបន្ថែមសេវាសុខភាពគាំពារស...

0 នាក់
6 កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១៣របស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់រតនះ សង្កាត់រតនះ ខេត្ត/ក្រុងបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 01-Sep-2023 បង្ហាញរបាយការណ៍ខែមុនរបស់សង្កាត់រតនះ និងព...

      ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម...

មិនសូវមានបញ្ហាក្នុងការប្រជុំទេ

ការរៀបចំផែនការប្រជុំខែបន្ទាប់

    លោកចៅសង្កាត់សំណូមពរដល់ម...

0 នាក់
7 វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការថែទាំព្យាបាលមេរោគអេដស៍ មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 31-Aug-2023 ដើម្បីបង្កែនចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការថែទ... 0 នាក់
8 ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្តាញ (Ex-Com) ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ 30-Aug-2023 ពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធរបស់...

. គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិទាំង០៥ រូបបា...

. ទីប្រឹក្សាជាជនជាតិបរទេស

. ព...

. មានកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្...

. គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ សូមអោយជាអ្ន...

0 នាក់
9 ប្រជុំGOC មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 14-Aug-2023 ដើម្បីតាមដានការអនុវត្តន៍និងគ្រប់គ្រងករណី...

   -លោកអនុប្រធានមន្ទីបានធ្វ...

នៅពេលចុះរកឈ្មោះ  ជូនកាល មេភូមិមិ...

ព្យាយាមរៀបផែនការបន្តជួយស្វែងរកសាច់ញាត...

សុំអោយអង្គការដៃគូរជួយសហការជាមួយគ្នាដើ...

0 នាក់
10 កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (Q-F/DFoNPAMs Meeting) អូរអំបិល/សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ 11-Jul-2023 ដើម្បីយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តន៍ការតាមដានដែល...

នៅថ្ងៃទី11ខែកក្តដា ឆ្នាំ2023  ប្...

សមជិកមួយចំនួនពិបាកយល់ក្នុងការអនុវត្តន...

បន្តក្នុងការអនុវត្តន៍លីងបន្ថែម

គ្មាន

0 នាក់
11 ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់សមាជិកនៃវេទិការឌីហ្វុនប៉ាម (Q-D-M) សង្កាត់ទូលតាឯក ភូមិអូតាគាំបី ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 10-Jul-2023 ដើម្បីបង្ហាញពីផែនការណ័និងពត៏មានពី(CLM)សំ...

  -ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកនាយកប្រតិប...

   - កន្លងមកពិបាកសំរាប់ក្រុ...

 - ព្យាយាមចុះជួបពួកគាត់ជា KPs ,P...

 -  សុំអោយមានព្រឹត្តិប័ណ្ណព...

0 នាក់
12 ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់ឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ក្លីនិកសុខភាពគ្រួសារនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យបង្អែកបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 10-Jul-2023 បង្ហាញពីផែនការណ៍និងពត៌មានពី CLM សំរាប់ក...

   ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោមនាយកប...

     ១/ក្រុមគោលដៅកាត់ម...

  រៀបចំផែនការពង្រឹងអោយសមាជិកក្រុ...

សូមដល់សមាជីកក្រុមទាំង៥ក្រុមមេត្តាធ្វើ...

0 នាក់
13 ប្រជុំGOC មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 06-Jul-2023 ដើម្បីតាមដានការអនុវត្តន៍និងគ្រប់គ្រងករណី...

  ជាកិច្ចចាប់បានធ្វើការស្វាគមន៍គ...

 អង្គការ CRSបានលើកមកបកស្រាយពីបញ្...

លោកប្រធានអង្គប្រជុំសុំអោយព្យាយាមបន្តដ...

 លោកប្រធានសណូមពរ គ្រប់អង្គការដែល...

5 នាក់
14 ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្តាញ (Ex-Com) ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ 07-Jun-2023 ១. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់បណ្តាញ ពិភាក្សា...

១.ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស មន...

១.ពិបាកប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែរប...

5 នាក់
15 វេទិកាអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់សហគមន៍អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ KPs PLHIV មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង /ក្រុងបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 02-Jun-2023 បង្កើនការយល់ដឹងពីកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងចំ...

       ជាកិច្ចចាប...

១/មិនបានទទួលពត៌មានពីភូមិឃុំ  ខ្វ...

១/សុំអោយមេភូមិនិងអាជ្ញាធម៌ជួយកែប្រែក្...

សូមឲ្យមានការផ្ដលពត៌មានដល់សហគមន៍ផ្ទាល់...

0 នាក់
16 យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum) អូរអំបិល/សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ 01-Jun-2023 បង្កើនការយល់ដឹងអំពី កិច្ចគាំពារសង្គម និ...

នៅថ្ងៃទី1 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2023  ប...

ព្រួយបារម្ភណ៍ក្រែងរៀបចំទៅខុសឆ្គង

សូមអោយមានកម្មវិធីនេះបន្តទៀត

0 នាក់
17 កិច្ចប្រជុំវិសមញ្ញលើទី១១របស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្វាយប៉ោ សាលាសង្កាត់ស្វាយប៉ោ ខេត្ត /ក្រុងបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 25-May-2023 បង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំខែមេសារបស់សង្កាត់ស្...

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចៅសង្កាត់  ហ៊...

ក្រុមគោលដៅមិនសូវមានទូរសព័្ទល្អៗប្រើ(ប...

 សុំអោយតំណាងក្រុមនិនួយៗចុះជួបហើយ...

សូមក្រុមកាងារជួយធ្វើកម្មភាពដែលដាក់អោយ...

0 នាក់
18 កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (Q-F/DFoNPAMs Meeting) អូរអំបិល/សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ 30-Apr-2023 ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងក្នុងការប្រមូលពត៌ត...

នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023 ប្រធានក្រុម...

0 នាក់
19 កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាល(ProTWG-H)ប្រចាំខែមិនាឆ្នាំ2023 សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ 27-Mar-2023 ដើម្បីពិភាក្សាក្រែប្រែនូវរបៀបវារះចាស់ ទប...

នៅថ្ងៃទី27ខែមិនាឆ្នាំ2023ប្រធានក្រុមឌ...

2 នាក់
20 ប្រជុំត្រីមាសរបស់បណ្តាញចតុមុខ ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ 23-Mar-2023 បច្ចុប្បន្នភាពរបស់បណ្តាញនិងផែនការបន្ទាប់

- អ្នកសម្របសម្រួល BC បានប្រមូលសកម្មភា...

  1. មិនទាន់ជ្រើសរើសបានគណកម្មាធិការ...

1. ក្រុមការងារ BC បានសម្រេចចិត្តបង្កើ...

4 នាក់