របាយការណ៍ចូលរួមប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

ពី:
ដល់:

ល.រ ចំណងជើង ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ គោលបំណង រៀបចំដោយ លទ្ធផល សមាសភាពចូលរួម សកម្មភាព
1 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) ឃុំចំការសំរោង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 21-Feb-2024 ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៃរបាយការណ៍ព្រមទាំង... មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង

.ជាលទ្ធផលសម្រេចបាន គ្លីនិកម៉ារីស្តុបប...

0 នាក់
2 ប្រជុំ GoC ឃុំចំការសំរោង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 20-Feb-2024 ១.តាមដានការអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងករណីសកម្មជ... មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង

ជាលទ្ធផលអ្នកចូលរួមចំនួន 14 នាក់

...
0 នាក់
3 ទិវាស្រោមអនាម័យអន្តរជាតិ ឃុំចំការសំរោង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 16-Feb-2024 ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅទិវាស្រោមអនាម័យអន្តរជ... អង្គការ AHF នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

ជាលទ្ធផល មានអ្នកចូលរួមជាង 300 នាក់ កម...

0 នាក់
4 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) ព្រៃឆ្លាក់/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង 15-Feb-2024 ឆ្លុះបញ្ចាំង សកម្មភាព ទំនាក់ទំនង សហប្រ... លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គុជ ស៊ីថា ប្រធានមន្ទីរសុ... 0 នាក់
5 ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅគ្លីនីកមារីស្តុប សង្កាត់រតនះ ខេត្ត/ក្រុងបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 15-Feb-2024 ផ្សព្វផ្សាយពីសេវាដែលមាននៅគ្លីនីកម៉ារីស្ត... គ្លីនីកម៉ារីស្តុប

.ជាលទ្ធផលគ្លីនីកម៉ារីស្តុបមានចំនួន៣៧ប...

0 នាក់
6 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) ព្រៃឆ្លាក់/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង 17-Jan-2024 ឆ្លុះបញ្ចាំង សកម្មភាព ទំនាក់ទំនង សហប្រ... លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គុជ ស៊ីថា ប្រធានមន្ទីរសុ...

  វត្តមានសមាសភាពអ្នកចូលរួម ...

0 នាក់
7 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តខេត្តបាត់ដំបង សង្កាត់ស្វាយប៉ោរ/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 17-Jan-2024 ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពត័មានផ្សេងៗរបស់ដៃគូរអភ... មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង /ក្រុងបាត់ដំ...

អង្កការបេះដូងក្នុងដៃសម្រាប់កម្មុជា(MD...

0 នាក់
8 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) ព្រៃឆ្លាក់/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង 15-Dec-2023 គោលបំណងចែករំលែកពត៏មាន ការសហកា រកដំណោះស្រ... លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គុជ ស៊ីថា ប្រធានមន្ទីរសុ... 0 នាក់
9 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) ព្រៃឆ្លាក់/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង 17-Nov-2023 គោលបំណងចែករំលែកពត៏មាន ការសហកា រកដំណោះស្រ... លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គុជ ស៊ីថា ប្រធានមន្ទីរសុ...

  ជាកិច្ចផ្ដើមបើកអង្គប្រេជុំ លោក...

0 នាក់
10 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) ព្រៃឆ្លាក់/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង 27-Oct-2023 គោលបំណងចែករំលែកពត៏មាន ការសហកា រកដំណោះស្រ... លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គុជ ស៊ីថា ប្រធានមន្ទីរសុ...

សមាសភាពវត្តមានអ្នកចូលរួមមានចំនួន ...

0 នាក់
11 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសបង្ការ និងតេស្តឈាម (Prevention TWG) សង្កាត់ព្រៃអង្គុញ/ក្រុងបាវិត/ស្វាយរៀង 06-Oct-2023 គោលបំណងចែករំលែកពត៏មាន ការសហកា រកដំណោះស្រ... លោកវេជ្ឌបណ្ឌិត សូ សុណារី ប្រធានការិយាល...

សមាសសភាពវត្តមានអ្អកចូលរួម   ...

0 នាក់
12 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH) សែនសុខ/ភ្នំពេញ 06-Oct-2023 ចែករំលែកពត័មាន ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈម វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ូ រឹទ្ធី ប្រធានការិយាយល័យប...

1.ស្នើដល់អង្គការដែលធ្វើទៅលើការព្យាបាល...

0 នាក់
13 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគ្រូបង្គោល នៃវិធីសាស្ត្រសាសា! និងភាពប្រទាក់ក្រឡា ផ្សារដើមស្គូវ/ចំការមន/ភ្នំពេញ 26-Sep-2023 ១.អ្នកចូលរួមបង្កើនការយល់ដឹងពី អំពើហឹង្សា... បុគ្គលិក អេឌីឌី 2 នាក់
14 ប្រជុំPro-TWGH (ប្រូធី) បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 19-Sep-2023 ដើម្បីតាមដានការអនុវត្តន៍និងគ្រប់គ្រងករណី... មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង /ក្រុងបាត់ដំ...

លោកវេជ្ជ ចេង  លីស៊ុនឃាង  អន...

0 នាក់
15 ប្រជុំបូកសារុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា ២០២៣ សង្កាត់ព្រៃអង្គុញ/ក្រុងបាវិត/ស្វាយរៀង 01-Sep-2023 គោលបំណងចែករំលែកពត៏មាន ការសហកា រកដំណោះស្រ... លោកវេជ្ឌបណ្ឌិត សូ សុណារី ប្រធានការិយាល...

ក្រោមអធិបតីភាព  លោកវេជ្ជបណ្ឌិតទែ...

1 នាក់
16 វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការថែទាំព្យាបាលមេរោគអេដស៍ មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 31-Aug-2023 ដើម្បីបង្កែនចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការថែទ... មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន២ថ្ងៃ បង្កើនចំណេ...

0 នាក់
17 កិច្ចប្រជុំវិសមញ្ញលើទី១៤របស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទួលតាឯក សាលាសង្កាត់ទួលតាឯក ខេត្ត /ក្រុងបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 31-Aug-2023 បង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដារបស់សង្កាត់... សាលាសង្កាត់ ទួលតាឯក

ការប្រជុំបានទៅយ៉ាងរលូន ព្រមទាំងមេភូមិ...

0 នាក់
18 កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការប្រមូលនិងត្រួតពិនិត្យទិន្ធន័យក្នុងការវាយតម្លៃអនុវត្ថុគម្រោងធ្វើសមារណកម្មអេដស៍ក្នុផែនការវិនិយោគឃុំ/សង្គាត់ ទួលគោក/ភ្នំពេញ 29-Aug-2023 1/ដើម្បីវាយតម្លៃចំណេះដឹងនិងអាគប្បកិរិយារ... អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (NAA)

1/ចាំបាច់ត្រូវធនាថារដ្នបាលគ្រប់លំដាប់...

0 នាក់
19 កិច្ចប្រជុំ ( IACM-CQI ) ព្រះពន្លា/សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ 23-Aug-2023 ដើម្បីធានានូវសមាមាត្រខ្ពស់នៃល្បាក់ទាំងមូ... មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

នៅថ្ងៃទី23-24ខែសីហាឆ្នាំ2023  មន...

0 នាក់
20 ប្រជុំ GoC សែនសុខ/ភ្នំពេញ 18-Aug-2023 បង្ហាញរបាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំត្រីមាស... មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងមួយត្រីមាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី213នា...

0 នាក់