ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់សមាជិកនៃវេទិការឌីហ្វុនប៉ាម (Q-D-M)
សង្កាត់ទូលតាឯក ភូមិអូតាគាំបី ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
10-Jul-2023
ដើម្បីបង្ហាញពីផែនការណ័និងពត៏មានពី(CLM)សំរាប់ការអនុវត្តន៏ផ្ទាល់ដល់ក្រុមគោលដៅជាKPs,PLHIVដល់សហគមន៏

  -ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការHACC(លោកទឺមវូរា)បានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៏ដល់អ្នកចូលរួមដោយមានការសំណេះសំណាលពីការអនុវត្តន៏(CLM)ដល់សហគមន៏

    -ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាមបានបង្ហាញពីគោលបំណងនិងរបៀបវារះប្រជុំ

តំណាងក្រុមនិមួយៗបានបង្ហាញពីការអនុវត្តន៏CLMដែលបានធ្វើកន្លងមក ការចុះជួបផ្ទាល់និងការស៊ែរតាមអនឡាញ ព្រមទាំងបានសហកាជាមួយអង្គការដៃគូរ ដើម្បីឲCLMបានដល់ក្រុមគោលដៅបានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ពត៏មានត្រលប់វិញ៕

    -លោក ឃុន រតនា បានបង្ហាញនផែនការណ៍ដែលបានរៀបចំក្នុងការអនុវត្ត CLM ឲ្យដល់គោលដៅដោយផ្អែកលើសកម្មភាពអនុវត្តផ្ទាល់លិងស៊ែរតាមអនឡាញដោយផ្អែកលើលិងមួយ សមាជិកក្រុមអាចចុះបានចំនួនប្រាំដង ក្នុងមួយដងទទួលបានថ្លៃធ្វើដំណើរចំនួន 8$ រហូតដល់ឡ្រប់លិងទាំង 7លិងដែលបានទំលាក់ដល់ក្រុមគោលដៅដូចជា:

     1.ការបង្កានិងតេស្ត

     2. សេវាប្រឹព

     3. ថែទាំនិង គាំទ្រ

     4. កិច្ចគាំពារសង្គម

     5. ការមាក់ងាយនិងរើសអើង

     6. សិទ្ធិនិងអំពើហឹង្សា GBV

     7. កាមរោគ  STI

 

   - កន្លងមកពិបាកសំរាប់ក្រុមគោលដៅមួយចំនួនមិនចេះអក្សរនិងស្រវឹងស្រា និងបែកថ្នាំដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនចេះចុចលើលិងក្នុងការឆ្លើយ។

   - ទូស័ព្ទខ្លះចូលមិនបាន   លិងខ្លះចុចចូលបានត្រឹមតែខេត្ត  អត់ស្រុកឆ្លើយទៅមិនកើតទៀត។

 - ព្យាយាមចុះជួបពួកគាត់ជា KPs ,PLHIV ដោយផ្ទាល់

 - បង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះឆ្លើយលិងនិងបង្កើតតេឡេក្រាមដល់ពួកគាត់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំលាក់លិងឲ្យគាត់បានផ្ដល់ពត៌មានត្រឡប់។

 -  សុំអោយមានព្រឹត្តិប័ណ្ណពត៌មានបន្ថែមពី CLM

 - សុំអោយសមាជិកព្យាយាម អនុវត្តន៍ពី CLM អោយបានលទ្ធផលល្អ

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ