ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្តាញ (Ex-Com)
ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ
09-Mar-2023
១. ពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នភាពរបស់បណ្តាញ និងពិភាក្សា រកដំណោះស្រាយ ដើម្បីបន្តដំណើរការអោយបានល្អកាន់តែប្រសើរ,២. ការប្រមូលពត៌មានត្រឡប់ពីការស៊ែរលីនពីសហគមន៍ និងតាមដានវាយតម្លៃពីលទ្ធផល

១. ជាដំបូងអ្នកសម្របសម្រួលបានបង្ហាញពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំ បន្ទាន់មកបានអោយសមាជិកឡើងរាយការណ៍ម្នាក់ម្តងៗពីលទ្ធផល សម្រាប់ត្រីមាសទីមួយ ÷

. ជួយសម្របសម្រួលកូនស្ត្រីចំនួន ០៧នាក់ ស្ត្រីចំនួន ០២នាក់  ទៅរស់នៅអង្គការ"ជនអស់ក្តីសង្ឃឹម" ដោយសារម្តាយប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ ។

. ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល"ភាពជាអ្នកដឹកនាំ" នៅសណ្ឋាគារប៉ូឡូវៃ ភ្នំពេញ

. ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស NAA ស្តីពី "ការគាំទ្រផ្តល់ ID POOL និងប័ណ្ណ ប.ស.ស ចំនួន ០២ដង

. ចូលរួមប្រជុំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបណ្ដាញសហគមន៍ដើម្បីកំណត់អាទិភាពបទអន្តរាគមន៍ និងធាតុចូលលើក កម្មវិធីអេដស៌ និងរបេងសម្រាប់ត្រៀមបញ្ចូលក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំប្រទេស នៃគម្រោងមូលនិធិសកលថ្មីទី០៤ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា សណ្ឋាគារភ្នំពេញ និងប៉ឡូវៃ ភ្នំពេញ ចំនួន ០៣ដង

. ចូលរួមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំប្រទេស នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ភ្នំពេញ 

. ចូលរួមប្រជុំរបស់សមាជិកហ្វុនប៉ាម ផ្នែកកម្មវិធីអេដស៌ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាង ហ្វនប៉ាម និងឌី ហ្វុនប៉ាមស្តីពី " ការរៀបចំឯកសារសម្រាប់គាំទ្រដល់សហគមន៍" នៅប៉ូឡូវៃ ភ្នំពេញ

. រៀបចំវេទិកា ប្រព័ន្ធការប្រមូលព័ត៌មានត្រឡប់ពីសហគមន៍ នៅខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងស្វាយរៀង

. បានជួយសម្របសម្រួលស្ត្រីចំនួន ១០នាក់ ទៅទទួលសេវា STI ០៥នាក់ RH ០៥នាក់ ដោយសហការណ៍ជាមួយ CWPD ភ្នំពេញ

. ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល កសាងសមត្ថភាពអំពី"ការស្វែងយល់ពីជំនួយមូលនិធិសកលជុំទី ០៧ នៅ Eden park coffee ភ្នំពេញ

. ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ មូលនិធិសកលពីថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ ២០២៦ នៅKHANNA 

. ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាតំណាងបណ្តាញជាមួយ ទីប្រឹក្សា នៅ UNAIDS 

២. បន្ទាប់មកទៀតអ្នកសម្របសម្រួលបានពិភាក្សាពីផែនការ និងសកម្មភាពដើម្បីចុះជាមួយ CWPD សម្រាប់ខែ០៤ ២០២៣

៣. សមាជិកបណ្តាញទាំងអស់ប្រមូលព័ត៌មានត្រឡប់បានចំនួនសរុប ១០០៣ 

៤. អ្នកសម្របសម្រួលបានធ្វើបទបង្ហាញពីសមាគមទ្រទ្រង់ផ្នែកសេវាកម្សាន្ត និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ និងការសហការណ៍ ដើម្បីជួយគៀងគរសហគមន៍អោយទទួលបាន ជំនាញបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្បៀងអាហារ និង ប័ណ្ណ ប.ស.ស ។

 

 

 

. មានស្ត្រីមួយចំនួនតូចគាត់លាក់មុខ PL ការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់តាមរយៈលីន វាមិនមានគុណភាព

១. ពង្រឹងបន្ថែមក្នុងការស៊ែរ និងការប្រមូលលីនក្នុងមួយសប្តាហ៍ ០៥ នាក់ទៅ ១០នាក់

២. រៀបចំផែនការបន្តដើម្បីចុះជាមួយ CWPD 

៣. រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីពីរ នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

 

 

. អ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញបានសំណូមពរដល់សមាជិក អោយធ្វើការសម្រេចចិត្តអោយបានច្បាស់ពីតួនាទី និងភារកិច្ច ក្នុងនាមភាពជាតំណាងសហគមន៍ ប្រសិនសមាជិកអាចបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចទាំងអស់នេះបានយើងខំប្រឹងសហការណ៍ និងបន្តធ្វើការអោយបានកាន់តែប្រសើរ តែបើមិនអាចបំពេញបាន សូមសមាជិកយកទៅពិចារណាឡើងវិញ អរគុណ

អ៊ុក សុម៉ាល័យ


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 អ៊ុក សុម៉ាល័យ ស្រី EW National Coordinator of NEWN ភ្នំពេញ 096 368 1681
2 ស្រី
3 នៅ ដាណេ ស្រី EW ភ្នំពេញ 096 277 8227
4 សូ ម៉ាយូណង ស្រី NEWN ភ្នំពេញ 087 399 597
5 អ៊ុន វន្នី ស្រី NEWN បន្ទាយមានជ័យ 096 976 5484
6 Khun Rathana ប្រុស Secretariat Health Action Coordinating Committee (HACC) ភ្នំពេញ 017559566

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ